Artikkelit joiden kirjoittaja on Inkeri Harju

Uusi päi­vä­ko­ti val­mis ensi kesä­nä, lii­kun­ta­sa­lin remont­ti ete­nee Yli­kii­min­gis­sä

Yli­kii­min­gin kou­lun alue kokee muu­tok­sia tal­ven aika­na. Kou­lun lii­kun­ta­sa­liin teh­dään laa­ja remont­ti ja ylä­kou­lun kyl­keen nousee koko­naan uusi päi­vä­ko­ti­ra­ken­nus. Päi­vä­ko­din.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hau­ki­pu­taal­la hem­mo­tel­tiin sotiem­me vete­raa­ne­ja

Sotiem­me vete­raa­nit sekä hei­dän les­ken­sä pää­si­vät vii­me vii­kon tors­tai­na hem­mo­tel­ta­vak­si 12. ker­ran. Jo perin­teek­si muo­dos­tu­nut Vete­raa­nien hem­mot­te­lu­päi­vä jär­jes­tet­tiin Lou­­nas-Kah­­vi­­la Nyy­man­nis­sa.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus