Artikkelit joiden kirjoittaja on Anu Kauppila


Mat­kai­lua­jo­neu­vo­jen suo­sion kas­vu näkyy alu­eel­la

Monet suo­ma­lais­per­heet suun­taa­vat loma-aja­­tuk­­sen­­sa nyt koti­maan mat­kai­luun ja mat­kai­lua­jo­neu­voi­hin. Tilas­tot ker­to­vat mat­kai­lua­jo­neu­vo­jen kysyn­nän räjäh­tä­neen huh­ti­kuus­sa. Rekis­te­röi­ty­jen mat­kai­lua­jo­neu­vo­jen mää­rä kas­voi tam­­mi-huh­­ti­­kuus­­sa…


Hau­ki­pu­taan valo­kui­tu­hank­keen aika­tau­lu riip­puu asuk­kais­ta

Hau­ki­pu­taan valo­kui­tu­hank­keen ylei­sö­ti­lai­suu­des­sa viik­ko sit­ten ker­rot­tiin hank­keen aika­tau­luis­ta, raken­ta­mi­ses­ta, tar­jol­la ole­vis­ta pal­ve­luis­ta sekä alueis­ta, jot­ka han­ke kat­taa toteu­tues­saan. Tilai­suu­des­sa ilmoi­tet­tiin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Sup­pai­lu on uusi joo­ga

Stand up pad­ling eli sei­saal­taan melo­mi­nen on lois­ta­va tapa tutus­tua vesis­töi­hin ja mai­se­miin rau­has­sa ja lep­poi­sas­ti. Laji on surf­fauk­sen kan­ta­muo­to,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kiek­koa tun­teel­la ja tai­dol­la

Tiis­tai­na 3.3. Oulun Ener­gia-aree­nal­la alkoi­vat Kärp­pien play-off pelit. Vas­tus­ta­ja­naan Kär­pil­lä on Kal­Pa, jois­ta pitäi­si saa­da kol­me voit­toa pääs­täk­seen finaa­li­pe­lei­hin. Kärp­pä­nais­ten yhte­näi­nen jouk­kue ja tai­do­kas peli jäi­vät pie­nen, mut­ta innok­kaan ylei­sön kans­sa, var­sin­kin uuden kat­so­jan mie­leen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Tik­To­kin käyt­töä voi pian rajoit­taa ja seu­ra­ta

Van­hem­mat voi­vat pian seu­ra­ta ja rajoit­taa las­ten­sa Tik­­Tok-sovel­­luk­­sen käyt­töä. Tik­Tok on yksi maa­il­man lada­tuim­mis­ta sovel­luk­sis­ta. Eri­tyi­ses­ti alle 16-vuo­­tiai­­den kes­kuu­des­sa suo­si­tuk­si.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus