Rat­ti­juop­po jäi kiin­ni Vii­tan­tiel­lä

Ran­ta­poh­ja Kii­min­ki Hätä­kes­kuk­seen tuli ilmoi­tus tors­tai­na 8.3 kel­lo 23.30 aikaan Kii­min­gis­sä Vii­tan­tiel­lä penk­kaan aje­tus­ta hen­ki­lö­au­tos­ta. Polii­si­par­tio tapa­si lähis­töl­tä tun­to­merk­kei­hin sopi­van nuo­reh­kon mies­hen­ki­lön ja seu­lon­ta-alko­met­ri­ko­kees­sa tulos osoit­ti 1,8 promillia.Hänet otet­tu polii­sin suo­jiin ja mää­rät­ty väliai­kai­seen ajo­kiel­toon. Polii­si laa­ti­nut riko­sil­moi­tuk­sen muun maus­sa nimik­keil­lä tör­keä rat­ti­juo­pu­mus ja lii­ken­ne­tur­val­liusuu­den vaa­ran­ta­mi­nen.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus