Raken­nus­te­ho voit­ti Joki­ran­nan kou­lun tar­jous­kil­pai­lun

Jokirannan koulun havainnekuva. Rakennustöiden pitäisi alkaa tämän vuoden elokuussa.

Parem­min asun­to­ra­ken­ta­ja­na tun­net­tu Oulun Raken­nus­te­ho Oy on teh­nyt mer­kit­tä­vän alue­val­tauk­sen voit­ta­mal­la Oulun Tila­kes­kuk­sen kil­pai­lu­tuk­sen Joki­ran­nan kou­lun uudis­ra­ken­nus­hank­kees­ta. Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus päät­ti vuo­den 2018 maa­lis­kuus­sa, että sisäil­maon­gel­mis­ta kär­si­nyt Kii­min­gin Joki­ran­nan kou­lu pure­taan ja sen 600 oppi­laal­le raken­ne­taan uusi kou­lu.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus