Nuo­ri­soa­vus­tus­ten haku on käyn­nis­sä

Oulun kau­pun­gin sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den nuo­ri­soa­vus­tus­ten haku pai­kal­lis­ten nuo­ri­so­yh­dis­tys­ten ja muun nuor­ten itsen­sä jär­jes­tä­män nuo­ri­so­toi­min­nan tuke­mi­seen vuo­del­le 2019 on alka­nut.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus