Kuusa­mon­tie pahoin yli­kuor­mit­tu­nut

Tuttu näky ruuhka-aikana Kuusamontiellä.

Teea Tun­tu­ri Jää­li, Kii­min­ki, Yli­kii­min­ki Ilta­päi­väl­lä ruuh­ka-aika­na lii­ken­ne pahim­mil­laan sei­soo Oulus­ta Kii­min­kiin päin men­täes­sä Kuusa­mon­tiel­lä jo Rus­kon liit­ty­män koh­dil­la. Sii­tä eteen­päin mat­ka koh­ti Kii­min­kiä sujuu todel­la hitaas­ti ja onnet­to­muuk­sia­kin sat­tuu lii­ken­teen saha­tes­sa. Sama tilan­ne näkyy myös aamu­ruuh­kis­sa toi­seen suun­taan. Kuusa­mon­tien neli­kais­tai­sel­la osuu­del­la Rus­kos­sa ennen Tal­vi­kan­kaan liit­ty­mää kes­ki­mää­räi­nen vuo­ro­kausi­lii­ken­ne on noin 20 500 ajo­neu­voa. Hönt­tä­mäen koh­dal­la…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus