Kim­mok­keel­la lii­ku­taan viih­tyen

Kiimingin Urheilijoiden toiminnnanjohtaja Päivi Mikkosen (keskellä) ohjaama kuntojumpparyhmä kokoontuu tiistaiaamuisin Kimmokkeen jumppasalissa.

Pir­jo Holap­pa Kii­min­gin Urhei­li­joi­den toi­mi­ta­lo Kim­mo­ke valit­tiin Vuo­den lii­kut­ta­jak­si Poh­jois-Poh­jan­maan Urhei­lu­gaa­las­sa, jos­sa pal­kit­tiin vuo­den 2017 urhei­lus­sa ja lii­kun­nas­sa ansioi­tu­nei­ta hen­ki­löi­tä ja taho­ja. Kim­mo­ke on toi­mi­nut yli 10 vuot­ta ja kehit­tä­nyt toi­min­taan­sa onnis­tu­nees­ti ja ennak­ko­luu­lot­to­mas­ti. Kii­min­gin Urhei­li­joi­den ansio­kas työ on huo­mioi­tu aiem­min val­ta­kun­nal­li­ses­ti­kin, sil­lä Suo­men Urhei­lu­gaa­la pal­kit­si seu­ran moniar­voi­ses­ta ja laa­duk­kaas­ta seu­ra­työs­tä Vuo­den Urhei­luseu­ra 2010 -pal­kin­nol­la.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus