Kii­min­gin­tien paran­ta­mis­han­ke ete­nee

Tiesuunnitelmat kiinnostivat Yli-Iissä järjestetyssä yleisötilaisuudessa.

Inke­ri Har­ju Yli-Ii/­Kii­min­ki Jo pit­kään vaa­ra­ti­lan­tei­ta ja tur­hau­tu­mis­ta aiheut­ta­nut maan­tie 849 välil­lä Kii­min­ki-Yli-Ii kun­nos­te­taan vih­doin kaut­taal­taan. Tiis­tai­na Poh­jois-Poh­jan­maan elin­kei­no- lii­ken­ne ja ympä­ris­tö­kes­kus esit­te­li tie- ja raken­nus­suun­ni­tel­maa Yli-Iin kou­lul­la. Pai­kal­la oli saa­pu­nut run­sas jouk­ko kiin­nos­tu­nei­ta pai­kal­li­sia. Han­ke kos­kee koko tie­tä Kii­min­gis­sä Kuusa­mon­tien ris­teyk­ses­tä Yli-Iihin Iijoen sil­lan ete­lä­puo­lel­le. Suun­ni­tel­ma on tar­koi­tus saa­da val­miik­si huh­ti­kuun lop­puun men­nes­sä. Jos…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus