Ilta- ja vii­kon­lop­pu­hoi­to siir­tyy Hon­ki­maal­ta Väli­ky­lään

Päiväkodin Johtaja Juha-Matti Pyykkönen ja lastenhoitaja Annu Perkiö odottavat mielenkiinnolla elokuun alussa Välikylän päiväkodin toiminnassa tapahtuvia muutoksia.

Teea Tun­tu­ri Jää­li, Kii­min­ki Hei­nä­kuun lopus­sa Hon­ki­maan päi­vä­ko­din jat­ket­tu hoi­toai­ka päät­tyy ja siir­tyy Väli­ky­län päi­vä­ko­tiin. Sekä Hon­ki­maal­la että Väli­ky­läs­sä on täl­lä het­kel­lä arki­sin hoi­toai­ka aamu­vii­den ja ilta­kym­me­nen välil­lä. Hon­ki­maal­la on myös mah­dol­li­suus vii­kon­lop­pu­hoi­toon. Muu­tok­sen myö­tä Väli­ky­län päi­vä­ko­ti on elo­kuun alus­ta alkaen tar­vit­taes­sa auki myös vii­kon­lop­pui­sin, ei kui­ten­kaan öisin. –Muu­tos tar­koit­taa sitä, että jat­ket­tua hoi­toai­kaa tar­vit­se­vat…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus