Ani­ta Kor­val­le 10 000 euron urhei­li­ja-apu­ra­ha

Tie­de- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri Anni­ka Saa­rik­ko on myön­tä­nyt sadal­le tal­vi­la­jien urhei­li­jal­le yhteen­sä 880 000 euroa verot­to­mi­na urhei­li­ja-apu­ra­hoi­na. Suu­ren urhei­li­ja-apu­ra­han, 20 000 euroa, saa kah­dek­san urhei­li­jaa, 10 000 euron apu­ra­han saa 42 ja 6 000 euron apu­ra­han 50 urhei­li­jaa. Kii­min­ki­läis­läh­töi­nen hiih­tä­jä Ani­ta Kor­va sai 10 000 euron apu­ra­han.

Esi­tyk­sen val­men­nus- ja har­joit­te­lua­pu­ra­han saa­jis­ta tekee Suo­men Olym­pia­ko­mi­tean huip­pu-urhei­lu­yk­sik­kö. Apu­ra­han tavoit­tee­na on taa­ta urhei­li­jal­le talou­del­li­nen perus­tur­va ammat­ti­mais­ta har­joit­te­lua ja val­men­tau­tu­mis­ta var­ten. Vero­va­paat urhei­li­ja-apu­ra­hat myön­ne­tään Veik­kauk­sen tuo­tos­ta.