Mie­li­pi­teet

Teks­ta­rit

Kii­tos niil­le arjen san­ka­reil­le, jot­ka kor­ja­si­vat ja siis­ti­vät Kui­va­nie­men jul­ki­sen ilmoi­tus­tau­lun. Nyt tau­lun äärel­le on muka­vaa sei­sah­taa kat­sas­ta­maan ilmoi­tuk­sia. Kii­tol­li­nen…

Lue lisää


Kes­kus­te­lem­me: Myös pomo­jen pal­kat jäi­hin?

Ammat­ti­lii­to­jen ja työ­nan­ta­ja­puo­len neu­vot­te­luis­sa teol­li­suus­lii­to ja pape­ri­liit­to aiko­vat jat­kaa lak­ko­jaan. Heil­lä on sii­hen täy­si oikeus. Työ­nan­ta­ja­puo­lel­la on oikeus lait­taa työ­sul­ku…Novel­li: Täh­tien aate

Pus­ken pois kuh­mu­rai­ses­ta sän­gys­tä lää­kä­ri Thauseuk­sen pai­naes­sa minua takai­sin sän­gyn kuop­piin. Thauseus huu­taa hoi­ta­jia avuk­si, mut­ta vain pari heis­tä uskal­tau­tuu…