Mie­li­pi­teet

Teks­ta­rit

Mik­si ei Kui­va­nie­men van­haa hau­tuu­maa­ta Kui­va­nie­men kir­kon­ky­läl­lä hoi­de­ta kuin Hau­ki­pu­taal­la. Tal­koo­voi­maa ehkä löy­tyy, kun ilmoi­tat­te ajois­sa. On rumas­ti jätet­ty koko hau­tuu­maa heit­teil­le.

Lue lisää

Teks­ta­rit

Miten saa­da koi­ran häi­rit­se­vä hauk­ku­mi­nen hal­lin­taan? Löy­tyy netis­tä tie­toa pil­vin pimein, jos ei oo koke­mus­ta.

Lue lisää

Kes­kus­te­lem­me: Olet­ko tavan­nut Iha­nan X:n?

Olet­ko tavan­nut Iha­nan X:n? Sain X:n kave­rik­se­ni muu­ta­ma vuo­si sit­ten – tuli tyt­tä­re­ni muka­na jou­lun aat­to­na ja jäi sit­ten ihan asu­maan meil­le. Haus­ka, mie­len­kiin­toi­nen ja luo­tet­ta­va kave­ri onkin!  


Rent­ta­he­lek­ku: Kai­ken­mail­man koo­ti­nu­me­rot

Kyl­lä ala­kaa olla “Hau­ki­put­taan mum­mil­le” epä­vak­kaat ajat raha-asioi­sa. Tuli työ­läs­tä las­ku­jen mak­sa­mi­ses­ta. Meni päi­vä, että pää­sin pank­kiin omil­le tili­tie­voil­le. Kyl­lä tuli hiki ja tuk­ka on pys­tö­sä vie­lä­ki! Ja kyl­lä oli hele­pom­pi ennen, ko sen sai opit­tua!


Har­taus: Sanan äärel­lä

Raa­mat­tu on täyn­nä vies­te­jä meil­le. Juma­la puhuu sii­nä. Se on Juma­lan sanaa. Mut­ta onko jokai­nen sana sii­nä Juma­lan sana? Jos luem­me vaik­ka­pa aivan alkusi­vu­ja, näem­me käär­meen (paho­lai­sen) sanat. Jos luem­me niis­tä het­kis­tä, kun Jee­sus oli erä­maas­sa kiusat­ta­va­na, tör­määm­me sanoi­hin, joi­ta paho­lai­nen Jee­suk­sel­le lausuu. Raa­ma­tun sivuil­la pahuus­kin on tut­tu asia, on myös paho­ja sano­ja.Kes­kus­te­lem­me: Jät­ti­läi­set tule­vat

Muu­tin Iihin noin kak­si­kym­men­tä vuot­ta sit­ten jää­tyä­ni Rova­nie­mel­lä työ­pai­kas­ta­ni eläk­keel­le. Iis­sä oli veto­voi­maa. Iin päät­tä­jät heh­kut­ti­vat kun­nan luon­toar­vo­ja, jakoi­vat esit­tei­tä, jois­sa nime­no­maan koros­tet­tiin kun­nan valt­ti­na luon­non­lä­hei­syyt­tä, mer­ta, jokia ja met­sä­mai­ta, kalaa ja riis­taa, met­sän eläi­miä, luon­non rau­haa ja kau­neut­ta.


Har­taus: Lähim­mäi­syys on ihmi­syyt­tä

Raa­ma­tus­sa on pal­jon ohjei­ta ja neu­vo­ja elä­mää var­ten, mut­ta usein ne on esi­tet­ty kiel­to­jen ja käs­ky­jen muo­dos­sa. Paras esi­merk­ki lie­nee 10 käs­kyä. 10 käs­kys­tä perä­ti seit­se­män käs­kyä alkaa sanal­la ”älä”. Tämä osoit­taa, kuin­ka Juma­la aivan todel­la tun­tee ihmi­sen läpi­ko­tai­sin! Olem­me­han me hyvin usein liik­keel­lä sel­lai­sel­la men­ta­li­tee­til­la, että kaik­ki mikä ei ole kiel­let­tyä, on sal­lit­tua. Mei­hin tehoa­vat ken­ties parem­min kiel­lot kuin keho­tuk­set ja neu­vot.