Mie­li­pi­teet

Teks­ta­rit

Kenen vas­tuul­la on lumien puh­dis­ta­mi­nen pos­ti­laa­ti­koi­den alta ja vie­res­tä. Aina­kaan van­hem­mat ihmi­set eivät sii­hen pitem­män pääl­le pys­ty. Ter­vei­siä Kui­va­nie­mel­tä Onko…

Lue lisää
“Ystä­vyys on hyvä jut­tu kii­reen kes­kel­lä”

Ystä­vän­päi­vää vie­te­tään 14. hel­mi­kuu­ta. Se on saa­nut luul­ta­vas­ti alkun­sa antii­kin Roo­man Luperca­­lia-juh­­las­­ta. 1800-luvun alku­puo­lel­la Valen­ti­nuk­sen perin­ne ran­tau­tui Yhdys­val­toi­hin. Yhdys­val­lois­sa ystä­vän­päi­väs­tä…