Mie­li­pi­teet

Kes­kus­te­lem­me: Hei­jas­ti­met käyt­töön

Täs­tä puhu­taan joka syk­sy ja moneen ker­taan. Mik­si esi­mer­kik­si tien­var­sil­la kou­lu­kyy­tiä odot­ta­vil­la lap­sil­la ja nuo­ril­la ei ole kun­non hei­jas­ti­mia käy­tös­sä. Suo­ma­lais­ten vaa­te­vä­ri on näkö­jään tal­vel­lak­sin mus­ta. Mones­ti on lähel­lä paniik­ki­jar­ru­tus, kun kou­lu­lai­nen tai lenk­kei­li­jä näkyy auton valois­sa vas­ta kym­me­nen met­rin pääs­tä.

Lue lisää

Kes­kus­te­lem­me: Liha­kes­kus­te­lu vää­ril­lä uril­la Suo­mes­sa

Suo­mes­sa kes­kus­te­lu nau­dan­li­han ja mai­don tuo­tan­non vai­ku­tuk­sis­ta ilmas­toon on läh­te­nyt ihan vää­ril­le uril­le. On tahal­li­ses­ti sot­ket­tu Yhdys­val­to­jen ja mui­den suur­ten lihan­tuot­ta­ja­mai­den tuo­tan­to­ta­vat mei­dän koti­mai­sen maa­ta­lou­den ympä­ris­töys­tä­väl­li­sem­pään tapaan tuot­taa.


Kes­kus­te­lem­me: Kii­min­ki­läi­set onni­kal­la uimas­sa ja vesi­jum­pal­la

Huo­ma­sin Rann­ta­poh­ja-leh­des­tä syk­syä muka­vas­ti piris­tä­vän uuti­sen. Yksi­tyis­hen­ki­lön aloit­tees­ta on alet­tu sel­vit­tää mah­dol­li­suuk­sia pääs­tä käyt­tä­mään uima­hal­lia, jota ei vali­tet­ta­vas­ti löy­dy omal­ta asui­na­lu­eel­ta Jää­lis­tä tai Kii­min­gis­tä. Tämän kii­tet­tä­vän sel­vi­tys­työn tulok­se­na on jää­li­läi­sil­lä ja kii­min­ki­läi­sil­lä elä­ke­läi­sil­lä kokei­lu­luon­tei­ses­ti syk­syn aika­na maa­nan­tai­sin mah­dol­li­suus pääs­tä ilmai­sel­la onnik­ka­kyy­dil­lä Hau­ki­pu­taan Vesi-Jatu­liin uimaan tai vesi­jum­pal­le.Kes­kus­te­lem­me: Pate­nie­mes­sä poh­dit­tiin vesiem­me tilaa yli­su­ku­pol­vi­ses­ti

Loka­kuun 11 päi­vä­nä vie­tet­tiin Suur-Pate­las­sa yhteis­tä yli­su­ku­pol­vis­ta juh­laa kes­kit­tyen ympä­ris­tööm­me ja vesiem­me tilaan. Sen teim­me puhut­ta­mal­la toi­siam­me aihees­ta. Tee­moi­na täl­löin oli­vat mm. ruo­ka­hä­vik­ki, ravin­to ja ympä­ris­tö, kier­rä­tys, jäte­ve­det, his­to­riam­me Pate­nie­mes­sä veden äärel­lä. Kuu­lim­me suo­sik­kim­me Pate­nie­men Rai­tin liit­ty­mi­sen päi­vän tee­maan. Aja­tuk­sem­me pyö­ri kai­ken kaik­ki­aan kes­tä­vän kehi­tyk­sen tee­man ympä­ril­lä..