Mie­li­pi­teet

On mon­ta tapaa työl­lis­tää

Istues­sa­ni taas yhden ker­ran len­nol­la Oulus­ta Hel­sin­kiin, mikä mer­kit­see usein hil­jai­se­loa pakol­li­sen tun­nin ajan, tar­tuin nors­kin asia­kas­leh­teen. Siis sii­hen, joka…


Kehit­tä­jäl­tä

Resurs­si­vii­sau­des­ta uut­ta lii­ke­toi­min­taa ja suo­ria sääs­tö­jä yri­tyk­sil­le Euroo­pan unio­nis­sa vähä­hii­li­syys on mer­kit­tä­vä pain­opis­tea­lue ja sii­hen panos­te­taan voi­mak­kaas­ti myös Suo­mes­sa. Puhut­taes­sa…