VRJ Grou­pin Vasik­ka­suon bio­kaa­su­lai­tos-han­ke ete­nee

VRJ Group suun­nit­te­lee Jää­lin kupees­sa sijait­se­val­le Vasik­ka­suon alu­eel­le bio­kaa­su­lai­tos­ta sekä sii­hen liit­ty­viä kaa­sun rikas­tus­lait­teis­toa, tank­kaus­a­se­maa ja jäte­ve­sien­kä­sit­te­ly­lai­tos­ta. Nyt Oulun kau­pun­ki hyväk­syi yhtiön suun­nit­te­lu­tar­ve­rat­kai­su­ha­ke­muk­sen hank­keel­le, jol­la on jo aiem­min myön­net­ty ympä­ris­tö­lu­pa. Raken­nus­paik­ka on alu­eel­la, jos­sa on nykyi­sin beto­ni- ja tii­li­jät­teen käsit­te­lyä. Asfalt­tia­se­man toi­sel­la puo­lel­la sijait­see noin 6 heh­taa­rin kokoi­nen kom­pos­ti­kent­tä, mil­lä nykyi­sin käsi­tel­lään Oulun Veden jäte­ve­si­liet­teet…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus