Van­ho­jen rivi­ta­lo­yh­tiöi­den jäte­ka­tok­sis­sa pii­lee ongel­ma

Pienillä tonteilla sijaitsevat vanhemmat taloyhtiöt joutuvat tosissaan pohtimaan, mihin jäteastiansa sijoittavat. Kaupungin alueella sijaitsevat jätekatokset määrättiin Jäälissä vastikään purettavaksi. Taloyhtiö ja kaupunki eivät ole löytäneet yhteistä säveltä siihen, miten ongelma ratkaistaan.

Teea Tun­tu­ri Jää­li Jää­li­läi­nen talo­yh­tiö kamp­pai­lee vai­keuk­sis­sa jäte­ka­tok­sen­sa sijoit­te­lus­ta, sil­lä kau­pun­ki on uhka­sa­kon voi­mal­la vaa­ti­nut nykyi­sen katok­sen pur­ka­mis­ta tai sijoit­ta­mis­ta omal­le ton­til­le. Esi­merk­kiyh­tiö ei lie­ne ainoa, sil­lä ennen nykyi­siä jät­teen lajit­te­lu­vaa­ti­muk­sia ei katok­sen tai suo­jan raken­ta­mi­nen ollut vält­tä­mä­tön­tä. Bio­jä­te on tul­lut myö­hem­min laji­tel­ta­vak­si, ja bio­jä­teas­tia pitää suo­ja­ta aurin­gol­ta. Niin­pä van­ho­jen talo­yh­tiöi­den ton­teil­la ei ole erik­seen…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus