Toni Her­ra­sen Vaa­ku­na-ral­li pilal­le alku­met­reil­lä

Jääliläinen Toni Herranen on SM4-luokassa viidennellä sijalla kahden osakilpailun jälkeen. (Kuva: Jani Salonen)Jääliläinen Toni Herranen on SM4-luokassa viidennellä sijalla kahden osakilpailun jälkeen. (Kuva: Jani Salonen)

16-vuo­ti­aan Toni Her­ra­sen kau­den toi­nen SM-ral­li ei suju­nut suun­ni­tel­mien mukaan. Kar­tan­lu­ki­jan­sa Sebas­tian Vir­ta­sen kans­sa Vaa­ku­na-ral­liin star­tan­nut Her­ra­nen jou­tui jät­tä­mään lei­kin kes­ken jo lau­an­tain ensim­mäi­sel­lä eri­kois­ko­keel­la. Vaa­ku­na-ral­li käyn­nis­tyi per­jan­tai-ilta­na Mik­ke­lin ravi­ra­dal­la haas­ta­vis­sa olo­suh­teis­sa aje­tul­la ylei­sö­eri­kois­ko­keel­la. Her­ra­nen suo­ri­tui täs­tä 1,5 kilo­met­rin mit­tai­ses­ta pyö­ri­tyk­ses­tä SM4-luo­kan seit­se­män­nek­si nopeim­mal­la ajal­la. – Ravi­ra­dal­la oli aika haas­ta­vat olo­suh­teet, kun edel­lä oli jo…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus