Jää­lin majan ja van­han kan­sa­kou­lun alu­eet saa­mas­sa uudet kaa­vat

Vanha kansakoulurakennus kuvan taka-alalla on saamassa suojelukohteen arvon. Vasemmalla olevan rakennuksen kaupnki haluaisi myydä purettavaksi. Tontille asemakaavamuutos toisi asuinrakentamista. (Arkisto: Milja Mustonen)

Ase­ma­kaa­van muu­tok­sel­la Jää­lin majan alu­eel­le halu­taan tur­va­ta ran­ta-alu­een ylei­nen käyt­tö ennen Jää­lin majan myy­mis­tä pois kau­pun­gin omis­tuk­ses­ta. Lisäk­si tut­ki­taan kevyen lii­ken­teen yhtey­den raken­ta­mis­ta Ran­ta­ku­jal­ta Jää­li­no­jan yli Huvi­la­tiel­le. Suun­nit­te­lua­lu­een huvi- ja viih­de­tar­koi­tuk­sia pal­ve­le­vien raken­nus­ten kort­te­lia­lu­eel­la sijait­see täl­lä het­kel­lä tilaus­ra­vin­to­la­na, kokous- ja juh­la­ti­la­na toi­mi­va Jää­lin maja. Pää­ra­ken­nuk­ses­sa on myös asun­to. Pää­ra­ken­nuk­sen lisäk­si raken­nus­pai­kal­la on sau­na Jää­lin­jär­ven ran­nas­sa.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus