Bet­ty von Black

Pin-up on jääliläisnaiselle elämäntyyli.

Teea Tun­tu­ri Jää­li Kenel­lä on huo­li­tel­tu ulko­nä­kö? Kenen meik­ki on vii­mei­sen pääl­le? Kuka pukee pääl­leen iha­nan kynä­me­kon? Kenen elä­män­tyy­li on pin-up? Vas­taus on Bet­ty von Black, upea nai­nen, joka kisaa Suo­men par­haim­pien pin-up -nais­ten jou­kos­sa. Tai­tei­li­ja­ni­men takaa löy­tyy jää­li­läi­nen Sal­la Kerä­nen. Lue nai­sen tari­na Ran­ta­poh­jas­ta tors­tai­na 7.9.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus