Voi­daan hyvin -kolum­ni: Alka­van dia­be­tek­sen voi vie­lä ehkäis­tä

Tyy­pil­li­nen dia­be­tes­po­ti­las on kes­ki-ikäi­nen hen­ki­lö, jol­la pai­no ja veren­so­ke­ri ovat nous­seet vähi­tel­len vuo­sien kulues­sa. Elä­mä voi olla kii­reis­tä, ja omas­ta hyvin­voin­nis­ta huo­leh­ti­mi­nen unoh­tuu hel­pos­ti. Lää­kä­rin puo­leen kään­ny­tään sii­nä vai­hees­sa, kun on tapah­tu­nut jotain eri­tyis­tä tai ilme­nee vai­vaa, johon kai­va­taan apua. Kelk­kaa ei ole vält­tä­mät­tä myö­häis­tä kään­tää sii­nä­kään vai­hees­sa, kun veriar­vot ovat tyy­pin 2 dia­be­tek­sen rajoil­la.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus