Vil­le Jus­si­la hel­le­juok­sun haka Illis­sä

Kos­ka oli hel­lun­tain aaton aat­to, oli päi­vän sel­vää, että har­ras rah­vas kokoon­tui Illin kir­kon­pen­keil­le suu­rin jou­koin. Erään kir­jal­li­sen läh­teen mukaan on hel­lun­tain epis­to­las­sa perin­teel­li­ses­ti ruu­kan­nut olla poruk­kaa. Puheen­so­ri­na­kin on ollut val­ta­va vie­lä­pä eri kie­lil­lä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus