Val­tuus­toa­loi­te Sel­jän­pe­rän kaa­voi­tuk­sen jat­ka­mi­ses­ta

Iin kun­nan­val­tuus­tol­le jäte­tys­sä aloit­tees­sa vaa­di­taan Olha­van Sel­jän­pe­räl­lä aloi­te­tun kaa­voi­tuk­sen jat­ka­mis­ta. Ilk­ka Pako­sen ja 15 muun kes­kus­ta­lais­val­tuu­te­tun jät­tä­mäs­sä aloit­tees­sa tode­taan, että kaa­van laa­ti­mi­ses­ta on jo val­tuus­ton aiem­pi pää­tös ja alu­eel­le on jo laa­dit­tu kaa­va­luon­nos. “Sel­jän­pe­rän alu­een ton­teil­la on suu­ri mer­ki­tys Olha­van alu­een kehi­tyk­sel­le ja Iin tasa­pai­noi­sel­le kehi­tyk­sel­le”, aloit­tees­sa tode­taan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus