Val­to Per­nu Pho­to Marat­ho­nin voit­ti Vesa Ran­ta

Valto Pernu Photo Marathonilla parhaan kuuden kuvan sarjan palkinnon voitti Vesa Ranta. Yllä sarjan kolmas, tehtävänannolla "Oravanpyörä" otettu kuva.

Tänä kesä­nä vii­det­tä ker­taa jär­jes­tet­ty Val­to Per­nu Pho­to Marat­hon kisat­tiin vii­me vii­kon lopul­la. Tänä vuon­na valo­ku­vaus­haas­teen tee­ma­na oli ilmas­ton­muu­tos, ja kil­pai­li­jat suo­rit­ti­vat 12 tun­nin aika­na kuusi tuo­ma­ris­ton jaka­maa valo­ku­vaus­teh­tä­vää pol­ku­pyö­ril­lä liik­kuen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus