USA:n pre­si­den­tit Suo­men euro­vii­sueh­dok­kai­ta tutum­pia Iin visai­li­joil­le

Iin Järk­kä­vi­sa jat­kui lähes nor­maa­lil­la koos­tu­muk­sel­la, kun Itä­maan tie­tä­jis­tä oli yli 60 % pai­kal­la ja vain Roy­al We maa­li­mal­la. Kysy­jä onnis­tui ole­maan epä­ta­val­li­sen ove­la vih­je­ky­sy­myk­sis­sä, mikä tosin aikeut­ti vain iloa vää­rin­vas­taa­jis­sa. Eka vih­jees­tä jäi puo­let poru­kas­ta nol­lil­le ja loput­kin vain ykkö­siin. Pahin mokai­lu oli sil­ti, kun Sha­kes­pea­re sekoit­tui yhtä kuu­lui­saan Vei­jo Baltza­riin. Itä­maan tie­tä­jät aloit­ti…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus