Tor­ni­ku­jan vuo­kra­ta­lo­jen ton­til­le suun­ni­tel­laan uut­ta Iis­sä

Iin Vuo­kra­ta­lot oy halu­aa kehit­tää Tor­ni­ku­jan aluet­ta siten, että alu­eel­la sijait­se­vien kah­den huo­no­kun­toi­sen rivi­ta­lon tilal­le oli­si mah­dol­lis­ta raken­taa kak­si­ker­rok­si­sia vuo­kra­ta­lo­ja. Esil­lä on ollut aja­tus luh­ti­ta­lois­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus