Tes­ti­juok­susar­jas­sa juos­tiin puo­li­ma­ra­ton

Nor­maa­liin huh­ti­kui­seen tapaan oli Iin Yri­tyk­sen tes­ti­juok­susar­jan vii­meis­tä edel­li­ses­sä osa­kil­pai­lus­sa nor­maa­li­mat­ko­jen ohel­la tar­jol­la puo­li­ma­ra­ton. Kut­sua nou­da­tet­tiin­kin, oli­han hyvä tilai­suus tes­ta­ta vii­mei­sen ker­ran ennen tou­ko­kuun Terwa­ma­ra­to­nia. Puo­lo­sen kier­si nopeim­min iiläi­nen Kyös­ti Kuja­la ennä­ty­sa­jal­laan. Mies oli itse­kin ihmeis­sään hyväs­tä juok­sus­ta. Alku­vauh­ti oli kova, sil­lä kymp­pi sujah­ti alle 39 minuu­tin. Toi­nen oli hie­man hitaam­pi ja Kyös­tin mukaan vii­mei­nen…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus