Tai­kuus ja ilo­tu­li­tus joh­dat­te­li­vat vuo­den vaih­tu­mi­seen

Iin uudenvuodentapahtuma kokosi runsaasti yleisöä, jonka joukossa oli paljon lapsia. Ilotulituksen lähestyessä yleisömäärä lisääntyi vielä entisestään, ja katselualueina toimineet taidepuiston rantapolku sekä Iijoen silta pyörätiellä pursuivat väkeä.

Rit­va Piri­Tai­ku­ri Alfren­don tai­ka­tem­put ja tulis­how sekä seu­ra­kun­nan ja kun­nan ter­veh­dyk­set joh­dat­ti­vat Iin tai­de­puis­toon kokoon­tu­neen ylei­sön uuteen vuo­teen Iin uuden­vuo­den­ta­pah­tu­mas­sa, joka tavan mukaan päät­tyi kome­aan ilo­tu­li­tuk­seen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus