Sit­kot jäi­vät tie­tä­mät­tä Iin visai­li­joi­ta

Iin järk­kä­vi­sai­li­jat jakau­tui­vat täl­lä ker­taa kol­meen sak­kiin. Kisa oli näin hyvä­ta­soi­nen. Iiläi­nen sit­kot-nimi­tys oli yllät­täen outo. Mut­ta Ange­la Davis, Wham-yhtyeen perus­ta­jat ja Valio­lii­gan suu­rin sta­dion toi­vat kai­kil­le pin­nat. Raan­lun­ti on yleen­sä se, joka Län­nen Loka­rin tavoin kulu­kee vaik­ka misä. Nyt oli­vat Saa­ris­to­lai­set käy­neet opin­to­mat­kan Sak­sas­sa, mikä toi pin­no­ja. Ainoa­na he sai­vat kak­ko­sen Maa­rian­ha­mi­nas­ta, mut­ta vih­jeen…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus