Sirk­ka Lau­ta­mies mie­ti­tyt­ti Iin Järk­kä­vi­sas­sa

Iin järk­kä­vi­sai­li­jat pala­si­vat kesä­tauol­ta hie­man kesä­te­räs­sä. Kyse­li­jä luu­li teh­neen­sä hyvin­kin hel­pon kysy­mys­se­tin, mut­ta mitä vie­lä. Itä­maan tie­tä­jät ja Saa­ris­to­lai­set kävi­vät totu­tus­ti tiu­kan kisan. Ensin mai­ni­tut joh­ti­vat alus­sa mm. Mar­ga­ri­ta-drin­kin maus­teen ja edus­kun­nan puhe­mie­hen tie­dol­la. Saa­ris­to­lai­set oli­vat puo­les­taan kat­sel­leet Sydä­men asial­la tar­kem­min. Pin­nat tuli­vat niin Pek­ka Töpö­hän­nän koti­kau­pun­gis­ta kuin Tans­kan kunin­kais­ta ja Pons­sen nimen alku­pe­räs­tä. Itä­maan tie­tä­jil­le res­pec­tiä Ten­nes­see-vals­sis­ta ja Emi­ne­mis­tä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus