Simon Kyre­ne­läi­nen tutum­pi Ilk­ka Remes­tä Iin visas­sa

Pääl­le pai­na­va pää­siäi­nen kar­si Iin Järk­kä­vi­san jouk­kuei­ta mm. sii­nä, että Itä­maan tie­tä­jät lie­ne­vät ereh­ty­neet pyhä­ajas­ta ja mat­kan­neet kai­ke­ti Bet­le­he­miin. Kyse­li­jä oli han­ka­loit­ta­nut pin­nan keruu­ta toka­puo­lia­jan kysy­myk­sil­lä, mikä joh­ti ylei­ses­ti hyy­ty­mi­seen muil­la, pait­si Toh­ve­li­rois­toil­la. Vih­jeet oli­vat kink­ki­siä eikä niil­lä juh­lit­tu. Saa­ris­to­lai­set vete­li kol­mo­sen ainoa­na kodin­ko­ne­liik­keis­tä. Kah­vin­suo­dat­ti­men kek­si­jäs­tä tuli kak­ko­nen eikä Vil­ho Lam­men koti­ky­lä­kään ollut outo. Musiik­ki ei oikein nat­san­nut.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus