Sei­nä­tai­de koris­taa Kult­tuu­ri­Kaup­pi­lan pihapiiriä

*** Local Caption *** Vasta jŠlkikŠteen Tony Sjšman huomasi pŠŠtysivun vasemmassa reunassa olevan kuvion muistuttavan i-kirjainta. ÐEhkŠ se oli alitajuntainen valinta, hŠn naurahtaa.

Kult­tuu­ri­kaup­pi­lan piha-alu­eel­le on kesä­kuun aika­na val­mis­tu­nut ihas­tut­ta­va muraa­li. Ilmas­toa­ree­nan yhtey­des­sä viral­li­ses­ti jul­kis­tet­ta­va tai­de­teos on ruot­sin­suo­ma­lai­sen graf­fi­ti­tai­tei­li­ja Tony “Rubin” Sjö­ma­nin käden­jäl­keä. Sjö­ma­nin on mää­rä ker­toa muraa­lis­ta kai­kil­le avoi­mes­sa jul­kis­tus­ti­lai­suu­des­sa per­jan­tai­na 20. elo­kuu­ta kel­lo 17. Göte­bor­gis­sa kas­va­neen ja nykyi­sin Man­hat­ta­nil­la asu­van Sjö­ma­nin geo­met­ri­sen abstrak­te­ja teok­sia voi ihail­la gal­le­riois­sa ympä­ri Yhdys­val­to­ja ja Euroop­paa sekä New Yor­kin kaduilla –… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus