Samu­li Hus­sa ja Johan­na Pei­po­nen vauh­dis­sa Tes­ti­juok­sus­sa

Iin Yri­tyk­sen Tes­ti­juok­susar­ja käyn­nis­tyi hyväs­sä sateen rai­kas­ta­mas­sa juok­susääs­sä. Osa­not­ta­jia oli muka­vas­ti pääl­le kuu­den­kym­me­nen. Mies­ten kym­pin kär­ki­pai­kat mie­hit­ti­vät Limin­gan Niit­to­mies­ten Jor­ma Joke­lan juok­su­tal­lin meni­jät.

Alku­vii­kos­ta saa­tiin lukea leh­dis­tä Joke­lan haas­tat­te­lu Limin­gan kylän pin­taan pak­kaa­vis­ta susis­ta. Sudet eivät lii­ku Limin­gas­sa sat­tu­mal­ta. Kysees­sä on Joke­lan val­men­nus­me­to­di. Ren­toi­na ja kevy­tas­ke­li­si­na maas­to­juo­si­joi­na tun­ne­tut hukat spar­raa­vat Limin­gan juok­su­tal­lia antaen Joke­lan suo­ja­teil­le kyy­tiä maas­to­ve­dois­sa. Tulok­sia odo­te­taan jo ensi kevään SM-maas­tois­sa. Spar­raa­jien ruo­ka­huol­toa ei ole ehdit­ty vie­lä jär­jes­tää kun­toon, min­kä vuok­si lam­paat ja koi­rat ovat jou­tu­neet sijais­kär­si­jöik­si. Evään hii­li­ja­lan­jäl­ki on kui­ten­kin erit­täin lyhyt. Uuden meto­din myö­tä Niit­to­mies­ten juok­su­tal­li on suun­ni­tel­lut nimek­seen Yön Sudet ulko­mai­sen spon­so­rin mukaan. Tal­li­pääl­lik­köä kut­su­taan lähi­pii­ris­sä Susi-Jor­mak­si. Poru­kan esi­ku­va­na on Perä­sei­nä­joen Susi Vil­le Rito­la.

Samu­li Hus­sa pai­ne­li kym­pin kär­jes­sä var­sin hyvää vauh­tia. Huo­mio­ta herät­ti nuo­ren Aar­re Pauk­ke­rin kova meno, joka joh­ti koko poru­kan vii­den­nek­si nopeim­paan aikaan. Lujaa men­tiin vete­raa­neis­sa­kin. Tes­ti­juok­sun ensi­ker­ta­lai­nen Yli­tor­nion Vei­jo Hon­ka­nie­mi vetäi­si vii­si­kymp­pi­sis­sä huip­pua­jan kuten myös kym­me­nen vuot­ta van­hem­mis­sa Juk­ka Kaup­pi­la.

Nais­ten sar­jas­sa pis­te­li Johan­na Pei­po­nen reit­tien­nä­tys­vauh­tia, mut­ta 40 sekun­nin myö­häs­ty­mi­nen läh­dös­sä vei ajan vää­räl­le minuu­til­le. Jokai­sel­le juok­si­jal­le pitäi­si olla sel­vää, että kil­pai­lu aloi­te­taan aina ilmoi­tet­tu­na aika­na. Joka tapauk­ses­sa Pei­po­nen on hyväs­sä kun­nos­sa, mitä tes­ta­tak­seen hän Iihin tuli­kin. Ensi vii­kon vaih­teen PM-maas­to­kat­sas­tuk­sis­ta on luvas­sa edus­tus­paik­ka.

Tär­kein­tä Tes­ti­juok­sus­sa oli kui­ten­kin taval­lis­ten har­ras­te­juok­si­joi­den käy­tä­mä mah­dol­li­suus vauh­tin­sa tes­taa­mi­seen.

Tulok­set

Mie­het 10 km: 1) Samu­li Hus­sa LNM 33.07, 2) Joo­na Holap­pa LNM 35.45, 3) Aar­re Pauk­ke­ri LNM (P15) 36.11, 4) Mat­ti Uusi­ta­lo Kui­vA 36.17, 5) Jan­ne Eske­li­nen Oulu 36.28, 6) Heik­ki Tii­ro IiY 38.12, 7) Juho Hil­tu­nen ONMKYU 38.46, 8) Lau­ri Päk­ki­lä Hau­ki­pu­das 39.21, 9) Jou­ko Leh­to­la Yli­kii­min­ki 39.56, 10) Ris­to Har­tik­ka Hau­He 41.06, 11) Toni Back­man Team Rimp­pa­kin­tut 42.51, 12) Aku Åker­man Hau­ki­pu­das 43.27, 13) Jaak­ko Sauk­ko Kem­pe­le 45.53, 14) Jou­ko Pert­tu­la Ii 50.31.

M40 10 km: 1) Han­nu Kirs­ti­nä Oulu 38.02, 2) Mar­ko Mat­ti­la VKV 38.39, 3) Tuo­mas Kois­ti­nen Ii 42.00, 4) Niko Jur­ve­lin Kem­pe­le 49.22.

M45 10 km: 1) Jani Määt­tä LNM 37.18, 2) Sami Väli­maa RDS 40.07, 3) Juha Ala­vaik­ko Oulu 41.20, 4) Jor­ma Puu­ru­nen PuU 46.38.

M50 10 km: Vei­jo Hon­ka­nie­mi Yli­tor­nio 35.50, 2) Tatu Kor­ho­nen LNM 37.44, 3) Teu­vo Kuuse­la Kemi 39.51, 4) Pek­ka Kuk­ku­la IiY 40.14, 5) Juk­ka Palo­kan­gas Oulu 6) Jar­mo Holap­pa KeMa­Ki 46.59.

M55 10 km: 1) Han­nu Lau­ri­la ONMKYU 38.26, 2) Juha-Mat­ti Leh­ti­nen KeMa­Ki 39.54, 3) Pek­ka Kuok­ka­nen IiY 41.40, 4) Tuo­mas Kaup­pi­la OYUS 42.22, 5) Juha Käh­kö­lä KeMa­Ki 44.16, 6) Vesa Savo­lai­nen Hau­He 50.01.

M60 10 km: 1) Juk­ka Kaup­pi­la KaJu 37.05, 2) Pert­ti Lapin­kan­gas ONMKYU 40.29, 3) Esko Taka­lo Ols­He 46.26, 4) Rei­jo Hum­mas­ten­nie­mi Ols­He 50.12, 5) Jari Ruo­na­la RDS 51.05.

M65 10 km: 1) Kari Jyl­hän­leh­to PuU 45.01, 2) Pek­ka Kui­va­lai­nen Ii 51.22.

M70 10 km: 1) Erk­ki Man­ni­nen Ols­He 1.00.53.

M75 10 km: 1) Kau­ko Meri­läi­nen Ols­He 51.06, 2) Heik­ki Pauk­ke­ri KeMa­Ki 59.02.

Nai­set 10 km: 1) Johan­na Pei­po­nen RoLa 34.16, 2) Iida Haa­ta­ja PuU 38.12, 3) Ella Rei­ni­kai­nen LNM 40.30, 4) Mari­ka Krohns PuU 40.40, 5) Mar­jo Vesa­la Oulu 45.30, 6) Kert­tu Pura­nen LNM 48.12.

N40 10 km: 1) Satu Jaa­ra NTR 49.50, 2) Suvi Läm­sä Team Oksi­to­sii­ni 54.59.

N45 10 km: 1) Mari Sipo­la Kemi 53.15.

N50 10 km: 1) Irme­li Suor­sa Kui­vA 47.49.

N55 10 km: 1) Kati Kui­va­lai­nen Ii 49.52.

Mie­het 5 km: 1) Mark­ku Lou­kusa Iisu 19.50, 2) Tom­mi Mati­la Oulu 21.10.

M17 5 km: 1) Emil Huo­mo OP 20.32.

P15 5 km: 1) Iisak­ki Sii­ra LNM 18.15.