Rysä ja Sam­po­la sai­vat kor­jausa­vus­tuk­sen

Oijärven nuorisoseurantalo Sampola on saanut korjausavustusta.

Suo­men suu­rim­man seu­ran­ta­lo­jen kor­jausa­vus­tuk­sen saa tänä vuon­na Iin Urhei­li­jat ry. Urhei­li­jain taloa eli Rysää voi­daan kor­ja­ta 45 000 eurol­la. Avus­tus on myön­net­ty seu­ran­ta­lon vesi­ka­ton kor­jauk­siin. Lisäk­si sitä voi­daan käyt­tää ikku­noi­den kor­jauk­siin sekä osan ikku­nois­ta vaih­ta­mi­seen van­han mal­lin mukai­siin. Avus­tuk­sel­la voi­daan myös kor­ja­ta estee­tön wc seu­ran­ta­loon. Iin Rysä on vuon­na 1923 raken­net­tu his­to­rial­li­nen maa­mies­seu­ran­ta­lo. Avus­tus­ta saa…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus