Ron­nie Biggs muis­tet­tiin sak­san­ku­mi­naa parem­min Iin visas­sa

Iin Järk­kä­vi­san vaki­tui­sen poru­kan Päk­ki­kan­kaan Rait­tiusy­his­tyk­sen jäset oli­vat hajal­la maa­il­man turuil­la lukuun otta­mat­ta Raan­lun­tia, joka teki loi­kan. Näin ollen ei ollut ihme, että Rait­tiit Toh­ve­lit oli illan haka. Sii­hen aut­toi kol­mo­set Veik­kaus­lii­gan raha­jouk­kueis­ta, Suo­men lihan­tuo­jis­ta, Urhei­lu­hul­lun filo­so­feis­ta, työt­tö­mäk­si jou­tu­nees­ta Not­re Damen kel­lon­soit­ta­jas­ta ja sak­san­ku­mi­nan toi­ses­ta nimes­tä. Oikein oli­vat myös jumal­ku­vis­ta Dia­na ja Posei­don, eikä musiik­ki­kaan men­nyt has­sum­min.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus