Rii­si­tau­ti ja iskias­her­mo han­ka­lia Iin visas­sa

Iin Järk­kä­vi­san istu­jis­ta oli usea per­soo­na muis­sa mai­se­mis­sa, kuka mis­sä­kin, joten pai­kal­la näh­tiin fuusioi­ta. Lää­ke­tie­de tak­kui­li vähän kai­kil­la, mut­ta Slee­ping Beau­ty oli tut­tu jo lap­suu­des­ta kuin myös Rosi­nan­te-pol­len omis­ta­ja.  Hui­ke­aan pin­na­mää­rään ylsi­vät Itä­maan tie­tä­jät ilman tie­tä­jää. Aina­kin 20:stä kysy­myk­ses­tä ker­tyi pin­no­ja ja jopa kol­mo­set SSRA:sta ja Tag Heue­rin Con­nec­ted-mal­lis­ta. Ainoa­na oli tie­to elo­ku­va­täh­ti Väi­nö-ilvek­sen nimes­tä. Kake Ran­de­lin oli tutum­pi kuin Euro­vii­su­his­to­ria.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus