Pyrr­hu­la pyrr­hu­la kohaut­ti Iin visas­sa

Toh­ve­li­rois­tot pala­si venäh­tä­neel­tä kesä­tauol­ta hyväs­sä iskus­sa. Kir­jal­li­suus toi kak­ko­sen, ara­bi­mai­den ulko­puo­li­sis­ta mus­li­mi­mais­ta kol­mo­set ja huip­pu­na täy­det vih­jeis­tä. Musii­kis­sa jäi tun­nis­ta­mat­ta vain Mic­hael Mon­roe. Tut­tu oli Poh­jois-Rho­de­sian nykyi­nen nimi. Roy­al We’llä alkoi tah­meas­ti, mut­ta toi­nen jak­so meni kär­jen kans­sa tasoi­hin kuin myös Päk­ki­kan­kaal­la­kin. Poh­jois­suo­ma­lai­sis­ta teks­tii­li­fir­mois­ta ja van­hois­ta pol­ku­pyö­rä­mer­keis­tä komeas­ti kol­mo­set. Dinglet hyy­tyi­vät lopus­sa, mut­ta muu­ten tasai­nen esi­tys, huip­pu­na Mac­Gy­ve­rin etu­ni­men muis­ta­mi­nen ja toi­sen vih­jeen kol­mo­nen.

Päk­ki­kan­gas oli saa­nut Raan­lun­tin kul­ta­mail­ta, mikä näkyi pin­nois­sa. Käsit­tä­mä­tön black out musii­kis­sa, mut­ta toi­nen jak­so sil­ti kär­jen tasal­la. Juma­lan teat­te­ris­ta kol­mo­nen ja tie­dos­sa oli myös uusi kan­sal­lis­sie­ni, vuo­den jal­ka­pal­loi­li­ja ja did­ge­ri­doo. Itä­maan tie­tä­jil­lä oli rie­mu katos­sa pyrr­hu­la pyrr­hu­lan kol­mo­ses­ta. Hyvin kul­ki muu­ten­kin, kun tie­dos­sa oli­vat vaa­te­fir­mat ja Alek­sis Kiven kuo­li­ni­kä. Huip­pu­na musii­kin kol­mo­nen, eri­tyi­ses­ti Kul­tai­sen nuo­ruu­den sävel­tä­jä ja Mon­roe.

Saa­ris­to­lai­set veti­vät tavan mukaan hyvin ykkö­siä. Ainoa kol­mo­nen nymp­ha­lis antio­pas­ta vih­jeis­tä. John Len­no­nin len­toa­se­ma pai­kal­lis­tui oikein.

Saa­ris­to­lai­set 23, Itä­maan tie­tä­jät 27, Päk­ki­kan­kaan rait­tiusy­his­tys 30, Dinglet 31, Roy­al We 34, Toh­ve­li­rois­tot 38.

Luki­ja­ky­sy­mys (van­ha): Mar­ja Kur­ki tun­ne­taan hui­veis­ta ja sol­miois­ta, Uusi: Mones­ko dema­ri­pää­mi­nis­te­ri Suo­mes­sa on Ant­ti Rin­ne?