Poh­jo­lan Voi­ma juh­lii 75-vuo­tis­ta tai­val­taan

Pohjolan Voima omistaa esimerkiksi Raasakan voimalaitoksen Iijoessa.

– Vesi- ja ydin­voi­mal­la on kes­kei­nen roo­li Suo­men vähen­täes­sä ilmas­to­pääs­tö­jään, muis­tut­ta­vat Poh­jo­lan Voi­man hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Tapio Kor­pei­nen ja yhtiön tuo­re toi­mi­tus­joh­ta­ja Ilk­ka Tyk­ky­läi­nen. Sik­si nii­den toi­min­tae­del­ly­tyk­sis­tä pitää huo­leh­tia. Kor­pei­nen ja Tyk­ky­läi­nen esit­ti­vät toi­veen­sa päät­tä­jil­le tänään Poh­jo­lan Voi­man 75-vuo­tis­juh­la­ti­lai­suu­des­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus