Pasi­Kuik­ka Oy tut­tu jut­tu Iin visai­li­joil­le

Pasi­Kuik­ka Oy:n toi­mia­la toi pin­nat kai­kil­le Iin Järk­kä­vi­san mie­tis­ke­li­jöil­le, lie­kö käy­ty fes­ta­reil­la? Han­ka­lam­paa sen sijaan oli löy­tää oikea tit­te­li eri alo­jen val­ta­kun­nan val­tuu­te­tuil­le. Saa­ris­to­lai­set nap­pa­si­vat pin­nat Tona­van val­tiois­ta, OECD:n pää­ma­jas­ta ja kol­mo­sen yhden vokaa­lin kun­nis­ta. Samoin tuli isos­ta valaas­ta ja pie­nim­mäs­tä varis­lin­nus­ta. Roy­al We:lle oli Iin kun­nan­val­tuus­ton aak­kos­jär­jes­tys luon­nol­li­ses­ti mah­do­ton, mut­ta Gideo­nit ja Syk­syn säve­len tuplas­ti voit­ta­nut nai­nen help­poa kau­raa. Päk­ki­kan­gas taker­te­li alus­sa, mut­ta toi­nen puo­li meni mui­den kär­ki­po­ru­koi­den kans­sa tasoi­hin. Ainoa­na erot­ti Wil­son Pec­ke­tin muis­ta alan mie­his­tä ja täy­det tuli kuvis­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus