Papin työs­sä sekä itä­ra­jan pin­nas­sa että län­nes­sä

Papin työssä vapaapäivät vaihtelevat, eivätkä usein satu viikonloppuihin, mutta vapaatakin toki on. Vapaa-aikansa Pekka Soronen viettää pääasiassa kotiaskareiden sekä liikunnallisten harrastusten parissa.

Rit­va Piri Tai­val­kos­ken Tyrä­vaa­ran kyläl­lä syn­ty­nyt Pek­ka Soro­nen on maa­lais­ta­lon poi­ka, jon­ka opin­tie alkoi Hutun kou­lul­ta. Vii­den­nel­le luo­kal­le piti siir­tyä jo kau­em­mas kotoa Tyrä­mäen kou­luun, ja ylä­as­te sekä lukio sujui­vat Tai­val­kos­ken kir­kon­ky­läl­lä. Tai­val­kos­ke­lai­nen maa­seu­tu­ky­lä ei tar­jon­nut laa­jo­ja opis­ke­lu­mah­dol­li­suuk­sia lukion pää­tyt­tyä, joten varus­mies­pal­ve­luk­sen suo­rit­ta­mi­sen jäl­keen tuli Soro­sen eteen opis­ke­lu­pai­kan hake­mi­nen. – Lukios­sa minua kiin­nos­ti­vat eri­tyi­ses­ti reaa­liai­neet…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus