Päät­tä­jäl­tä: Iin ima­go

Ima­gol­la tar­koi­te­taan mie­li­ku­vaa, joka syn­tyy ihmis­ten tie­dos­ta ja koke­muk­ses­ta, mut­ta myös usko­muk­sis­ta, jos­ta­kin koh­tees­ta. Iin ima­gon ovat muo­dos­ta­neet vii­me vuo­si­na ennen kaik­kea ilmas­to­työ­hön ja osal­lis­ta­mi­seen liit­ty­vät toi­met. Molem­mat asiat ovat herät­tä­neet myös kiel­tei­siä kom­ment­te­ja ja vas­ta­nä­ke­myk­siä tyy­liin, ”Mitä­hän se ilmas­to­koh­kaa­mi­nen Iin kun­nal­le mak­saa ja mitä­hän oikein on pää­tet­ty ja mis­sä, että kun­nan talous­ti­lan­ne on sel­lai­nen kuin on?”

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus