Oja­ky­län van­ha kou­lu­ra­ken­nus kor­va­taan uudel­la

Ojakylän koulurakennus muodostuu neljässä vaiheessa rakennetusta kokonaisuudesta. KUVA NIKO LAURILA

Oja­ky­län van­ha kou­lu­ra­ken­nus kor­va­taan uudel­la kou­lu­ra­ken­nuk­sel­la. Sen lisäk­si kou­lun laa­jen­nus­osan ilman­vaih­toa tehos­te­taan. Kun­nan­hal­li­tus pää­tyi tähän rat­kai­suun kou­lun van­has­sa osas­sa teh­dyn ala­poh­jan kun­to­sel­vi­tyk­sen perus­teel­la. Uuden kou­lun raken­ta­mi­nen mak­saa 1,057 mil­joo­naa euroa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus