Oikeu­den­mu­kai­suu­den pun­ta­roin­ti vie­hät­tää tuo­ma­ria

Oulun käräjäoikeuden laamanni Antti Savela laskee Iin hyviin puoliin senkin, että sieltä on kätevä käydä töissä Oulussa. Iin maisemissa on myös hyvä mökkeillä, kalastella ja kuntoilla.

Tui­ja Jär­ve­lä-Uusi­ta­lo Ii Oulun kärä­jä­oi­keu­den laa­man­ni Ant­ti Save­la kiin­nos­tui oikeus­tie­tees­tä lukion laki- ja oikeus­tie­don kurs­sil­la. – Yli­op­pi­las­ko­keis­sa oli teh­tä­vä työ­so­pi­muk­sen sol­mi­mi­ses­ta ja sen päät­tä­mi­ses­tä, sain sii­tä täy­det pis­teet, mikä tie­ten­kin kan­nus­ti minua. Juri­dii­kas­sa Save­laa kiin­nos­taa työn haas­ta­vuus. – Täs­sä työs­sä saa poh­tia oikeu­den­mu­kai­suu­teen ja koh­tuul­li­suu­teen liit­ty­viä kysy­myk­siä. Täl­lä alal­la ei kos­kaan voi tul­la val­miik­si. Työs­sä…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus