Mur­to­var­kai­ta liik­keel­lä Iis­sä

R-kioskin ikkunassa olevaan paksuun turvalasiin murtautujat onnistuivat lyömään reiän, mutta eivät saaneet oven lukkoja auki, joten murto jäi siinä kohden yritykseksi.

Poh­jois-Iis­sä sijait­se­val­le huol­toa­se­mal­le mur­tau­dut­tiin kes­ki­vii­kon ja tors­tain väli­se­nä yönä. Var­kaat pää­si­vät sisään ikku­nan kaut­ta ja sai­vat saa­liik­seen olut­ta ja savuk­kei­ta sekä hie­man rahaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus