Moni­tai­tei­nen luku­ti­lai­suus Iin kir­jas­tos­sa

Emma Wipperman on viettänyt vuodenvaihteen Iissä KulttuuriKauppilan residenssissä. Kuva: Jaani Föhr

Iin pää­kir­jas­tos­sa tors­tai­na jär­jes­tet­tä­vä Pho­ne  / Pho­to / Poem on moni­tai­tei­nen esi­tys, jos­sa lei­ki­tel­lään kuvien, kie­len ja digi­taa­li­sen elä­män intii­miy­den suh­teil­la. Newy­or­ki­lai­nen kir­jot­ta­ja Emma Wip­per­mann esit­te­lee luku­ti­lai­suu­des­sa töi­tään, jois­sa hän yhdis­tää kir­joi­tuk­siin­sa muun muas­sa valo­ku­via ja ruu­tu­kaap­pauk­sia. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus