MM-kisa­kat­so­mois­sa kan­nus­te­taan Suo­mea

Leena Pakanen, Kauko Pakanen, Pentti Matila, Lauri Yrttiaho ja Jukka Pyörälä MM-kisojen kisakatsomossa Stora Enson Iin hankintatoimistossa.

Ran­ta­poh­ja Ii Sto­ra Enson vii­del­lä han­kin­ta­toi­mis­tol­la Poh­jois-Suo­mes­sa pis­tet­tiin pys­tyyn Lah­den MM-kiso­jen kisa­kat­so­mo. Tänään seu­ra­taan mies­ten 15 kilo­met­rin vies­ti­ki­saa Iis­sä,  Oulus­sa ja Kit­ti­läs­sä. Kemi­jär­vel­lä ja Niva­las­sa pää­si seu­raa­maan nais­ten 10 kilo­met­rin kisaa. Kaik­ki­aan kisa­kat­so­mot kerä­si­vät noin 130 met­sä­no­mis­ta­jaa jän­nit­tä­mään suo­ma­lais­ten sijoi­tuk­sia Lah­den MM-kisois­sa. Kisa­huu­man ja kan­nus­tus­huu­to­jen ohes­sa met­sä­no­mis­ta­jien oli mah­dol­lis­ta myös kes­kus­tel­la oman met­sä­ti­lan asiois­ta tutun…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus