Mie­li­pi­de: Luon­non­suo­je­lu ja tuu­li­voi­ma

Ran­ta­poh­jan ylei­sö­osas­tos­sa penät­tiin taan­noin ympäristöyhdistyksen/luonnonsuojelijoiden toi­men­pi­tei­tä tuu­li­voi­ma-asias­sa. Iin ympä­ris­töyh­dis­tys on anta­nut Yli-Olha­van tuu­li­voi­ma­puis­to­hank­kees­ta lausun­non, jos­sa yhdis­tys on suh­tau­tu­nut tuu­li­voi­maan sinän­sä myön­tei­ses­ti, mut­ta näkee kir­joit­ta­jien kans­sa saman­lai­sia ongel­mia mm. luon­non ja ympä­ris­tön asuk­kai­den näkö­kul­mas­ta. On sel­vää, että hai­ta­ton­ta tuu­li­voi­ma­kaan ei ole. Lausun­to on näh­tä­vis­sä mm. Iin kun­nan net­ti­si­vuil­la yhteys­vi­ran­omai­sen, eli ELY-kes­kuk­sen, lausun­non yhtey­des­sä, kuten kaik­ki muut­kin…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus