Mic­he­lin-ukko uusia muu­me­ja tutum­pi Iin visas­sa

Iin Järk­kä­vi­sas­sa lii­kut­tiin vii­me ker­ral­la mm. teo­lo­gian ja kal­jan maa­il­mas­sa. Pin­no­ja riit­ti jouk­kueil­le molem­mis­ta aiheis­ta, mut­ta uudet muu­mit oli­vat jää­neet näke­mät­tä. Dinglet oli­vat niin lie­keis­sä, että Raan­lun­ti kat­te­li jo vesiäm­pä­riä. Kol­mo­sia tuli toki vain Mic­he­lin-ukon alku­pe­räs­tä ja Cot­ham Cityn kuvaus­pai­kas­ta, mut­ta ykkö­siä ja kak­ko­sia ihan sol­ke­naan. Kal­ja­ky­sy­myk­siin riit­ti asian­tun­te­mus­ta sii­nä kuin Moo­sek­sen kir­joi­hin. Kes­ki­kas­ti oli tasai­nen. Kaik­ki kol­me jouk­kuet­ta oli­vat katel­leet vää­riä TV-sar­jo­ja. Biben­du­mis­ta kai­kil­le kol­mo­nen ja Roy­al We’lle vie­lä vih­jees­tä, joil­la kruu­nu­kork­ki­kin pakal­lis­tui oikeal­le vuo­si­sa­dal­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus