Matias Tii­ro hur­jas­te­li SB:n Illin­juok­suis­sa

Illin­juok­su­jen direk­to­raat­ti on ollut parin vii­me vii­kon aika­na kipe­neen muu­tos­ten kou­ris­sa. Pysy­vää on ollut vain Nöö­ti. Täl­lä ker­taa oli Nöö­tin ja kel­lo­mie­hen lisäk­si jury­ko­pin asuk­ki­na Tii­ron Mat­ti, joka toki ei ole enää mikään eili­sen tee­ren poi­ka sii­nä pai­kas­sa, koke­mus­ta on. Sii­tä huo­li­mat­ta oli ollut pari viik­koa huo­nos­ti nukut­tu­ja öitä ja pai­na­jai­sia, kun Arja oli ilmoit­ta­nut vikaee­raus­tar­pees­ta. Hom­ma käyt­ti enti­seen mal­liin, kun Nöö­ti piti lyhyen ker­taus­kurs­sin. Nume­rot siir­tyi­vät vih­ko­kom­puut­te­riin näp­pä­räs­ti.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus