Mar­tat tutum­pia kuin ano­pin­jak­ka­ra Iin visas­sa

Lent­su oli kaa­ta­nut Iin järk­kä­vi­sai­li­joi­ta niin, että jouk­ku­eet jakaan­tui­vat kol­meen pöy­tä­kun­taan. Kyse­li­jä oli edel­lis­ker­taa hel­lä­mie­li­sem­pi, joten isot pis­teet oli­vat höl­lem­mäs­sä. Yllät­tä­väs­ti tuli ässiä ano­pin­jak­ka­ras­ta, Man­ner­hei­min soti­la­sar­vos­ta ja Til­het, pajut ja muut -yhtyees­tä. Dinglet oli­vat sel­vin­neet kesä­tauos­ta ja pis­tei­tä tuli jopa musii­kis­ta. Täy­det pin­nat saa­tiin Lasa­ruk­sen sis­kois­ta, Cosplays­tä, Mar­ja Kur­jen toi­mia­las­ta ja pali­jas­ja­la­kas­ten iiläis­ten mää­räs­tä. Ihme kyl­lä kuva­tun­nis­teet meni­vät met­sään ja toi­ses­sa vih­jees­sä tuli hätäil­tyä.

Itä­maan tie­tä­jil­lä oli vah­vis­tus, lie­kö ollut hyö­tyä. Aina­kin alku kan­ger­te­li, mut­ta Mart­to­jen his­to­ria arvat­tiin. Jouk­kue tie­si ainoa­na kir­kon­kel­lon osat, mut­ta ei osan­nut las­kea sor­mien lui­den mää­rää. Vih­jeis­tä nap­sah­ti­vat vas­tauk­set heti kol­mo­sis­ta. Kol­mo­nen myös brän­din yhtey­des­tä kar­jan­merk­kauk­seen Län­nel­lä. Musii­kis­sa meni­vät Club for Five ja Raja­ton sekai­sin. Saa­ris­to­lai­sil­la tök­ki­vät vih­jeet eikä hyvis­tä vas­tauk­sis­ta huo­li­mat­ta tul­lut iso­ja pojo­ja. Mar­tois­ta, EU-komis­saa­reis­ta, Koti­pizzan perus­ta­jas­ta ja Mar­ja Kur­jen hui­veis­ta sen sijaan tuli. Musii­kis­sa sama hak­sah­dus kuin Itä­maan tie­tä­jil­lä.

Saa­ris­to­lai­set 23, Itä­maan tie­tä­jät 34, Dinglet 41.

Luki­ja­ky­sy­mys (van­ha): Nei­lik­ka­val­lan­ku­mous teh­tiin Por­tu­ga­lis­sa. Uusi: Mis­tä tuot­teis­ta tun­ne­taan yrit­tä­jä Mar­ja Kur­ki?