Mari­ka Krohns ja Kyös­ti Kuja­la vauh­dis­sa Illis­sä

Per­jan­tai­na Illiin vael­ta­va kan­sa häm­mäs­te­li  äimän käke­nä P-vih­ko­saa­ren tie­noil­la. Saa­ren ran­noil­le oli ilmaan­tu­nut Trum­pin mal­li­sia aito­ja ja lisää pys­ty­tet­tiin. Illi­juok­su­jen kat­so­mos­sa ja kir­kon­pen­kil­lä kävi vil­kas pori­na ja spe­ku­laa­tiot, mis­tä on kysy­mys. Joku ihmet­te­li, ovat­ko mek­si­ko­lai­set tulos­sa Illin­juok­sui­hin ja Trump­pi mää­rän­nyt pis­tä­mään aijat etteen. Toi­nen eppäi­li, että kysees­sä on eräi­den sisuk­kai­den oulu­lais­par­la­men­taa­rik­ko­jen manöö­ve­ri vie­ras­la­jien tor­ju­mi­sek­si.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus